Цеолит
Sovel OOD
г. Варна, България
моб.тел. +359 /88/ 8 924 024
тел. +359 /52/ 610 579
e-mail: sovel@abv.bg
цеолит

За цеолитите-молекулярнни сита-адсорбенти

Към промишлените адсорбенти, които благодарение на добре развитата си система от пори са подходящи за разделяне на газовите смеси, се отнасят активните въглени и глини, неорганичните гелове /силикагел или активния алуминиев оксид/, а също така и кристалните алумосиликати- цеолити-синтетични цеолити, наричани още молекулярни сита.

Активният въглен, активният алуминиев оксид и силикагелът нямат подредена кристална структура и поради това се характеризират с нееднородна порьозност. Разпределението на порите по диаметрите в частиците на адсорбентите може да бъде както тясно /от 20 до 50 А/, така и широко /от 20 до няколко хиляди ангстрьома/. Цеолитите също имат еднородни пори /от 3 до 10 А/, размерът на които еднозначно се определя от елементарната клетка на кристала. В тези пори не могат да се адсорбират молекули, размерът на които превишава диаметъра на порите.

Терминът „молекулярно сито” /molecular sieve/ първо е въведен за обозначаване на адсорбентите, способни да действат като сито при разделянето на различни молекули. В наше време синоними са синтетичен цеолит /synthetic zeolite/, сорбент, адсорбент.

Най-силни молекулярно-ситови ефекти проявяват дехидратираните кристали на цеолитите. Благодарение на система канали или ленти, тези адсорбенти притежават добре развита вътрешна повърхност, достъпна за адсорбируемите молекули. При това външната повърхност на цеолита съставлява само една малка част от общата му повърхност.

Цеолитите проявяват избирателност по отношение на различните молекули, като молекулярно-ситовото действие може да бъде изразено в различна степен. В случай на проявяване на пълния молекулярно-ситов ефект на цеолита, едни молекули проникват в кристала, докато дифузията на други молекули е изключена.

Имаме предварителна регистрация по REACH