Цеолит
Sovel OOD
г. Варна, България
моб.тел. +359 /88/ 8 924 024
тел. +359 /52/ 610 579
e-mail: sovel@abv.bg
цеолит

СИНТЕТИЧЕН ЦЕОЛИТ NaX-K  (13X)  

(кислород)


Основно приложение:

-почистване и сушене на въздуха от влага, въглероден диоксид и ацетилен в кислородните установки;
-сушене на въздуха в компресорите /отстраняване на кондензата при ниски температури/;
-почистване на въздуха от въглеродния диоксид, преди разделянето на въздуха на кислород и азот;
-получаване на кислород от въздуха при методите на късоциклова адсорбция.
Наименование на показателя Норма по ТУ Фактически показатели
Външен вид екструдат
Насипна плътност, г/см3 не по-малко от 0,6
Среден диаметър на гранулите, мм 4,5  (+/-) 0,5
3,6  (+/-) 0,4
2,9  (+/-) 0,3
2,4  (+/-) 0,2
1,6  (+/-) 2,0
Якост на разтрошаване, кг/мм2 не по-малко от 0,6 1,1
Динамичен капацитет за водни пари, мг/см3,
за гранули с диаметър, мм
не по-малко от не по-малко от
4,5  (+/-) 0,5 99 128
3,6  (+/-) 0,4 103 130
2,9  (+/-) 0,3 104 138
2,4  (+/-) 0,2 106 150
1,6  (+/-) 2,0 108 160
Динамичен капацитет за бензолови пари мг/см3,
за гранули с диаметър, мм
не по-малко от не по-малко от
4,5  (+/-) 0,5 50 59
3,6  (+/-) 0,4 58 70
2,9  (+/-) 0,3 66 75
2,4  (+/-) 0,2 67 78
1,6  (+/-) 2,0 69 80
Динамичен капацитет за СО2, мг/см3 не по-малко от 45 60
Масов процент водоустойчивост, % не по-малко от 97 99
Масов процент загуби при изпичане, % не повече от 5