Цеолит
Sovel OOD
г. Варна, България
моб.тел. +359 /88/ 8 924 024
тел. +359 /52/ 610 579
e-mail: sovel@abv.bg
цеолит

СИНТЕТИЧЕН ЦЕОЛИТ NaX  (13X)


Основно приложение:

- почистване на въздуха и азота от въглеводороди, оксиди и масло;
- почистване на природния газ от вода, серни съединения и меркаптани;
- почистване на нефтени газове от серни съединения, въглероден  диоксид и меркаптани;
- разделяне на смеси на ароматни въглеводороди;
- отстраняване на радионуклиди от течни отпадъци на ядрените централи.
Наименование на показателя Норма по ТУ Фактически показатели
Външен вид екструдат
Насипна плътност, г/см3 не по-малко от 0,6
Среден диаметър на гранулите, мм 4,5  (+/-) 0,5
3,6  (+/-) 0,4
2,9  (+/-) 0,3
2,4  (+/-) 0,2
2,0  (+/-) 0,2
Якост на разтрошаване, кг/мм2 не по-малко от 0,6 1,5
Динамичен капацитет за водни пари, мг/см3,
за гранули с диаметър, мм
не по-малко от не по-малко от
4,5  (+/-) 0,5 99 125
3,6  (+/-) 0,4 103 126
2,9  (+/-) 0,3 104 130
2,4  (+/-) 0,2 106 160
2,0  (+/-) 0,2 108 170
Динамичен капацитет за бензолови пари мг/см3,
за гранули с диаметър, мм
не по-малко от не по-малко от
4,5  (+/-) 0,5 53 59
3,6  (+/-) 0,4 66 70
2,9  (+/-) 0,3 66,5 75
2,4  (+/-) 0,2 67 78
2,0  (+/-) 0,2 69 80
Масов процент водоустойчивост, % не по-малко от 97
Масов процент загуби при изпичане, % не повече от 5