Turbodetander
Sovel OOD
г. Варна, България
моб.тел. +359 /88/ 8 924 024
тел. +359 /52/ 610 579
e-mail: sovel@abv.bg
топлообменнице

Резервни части за въздухоразделителни инсталации

Въздухоразделителните установки са предназначени за производство на газообразни и течни кислород, азот и аргон.

Принцип на действие: въздухът се разделя по метода на дълбокото охлаждане и нискотемпературна ректификация, което позволява достигането на  висока чистота на получаваните продукти: за кислорода- 99,7%,  за азота- 99,9999%, за аргона- 99,996%. Атмосферният въздух се свива чрез компресора. Очистването на компресирания въздух от примеси се осъществява чрез адсорбция в блока за комплексна очистка.  Влагата, въглеродния диоксид и въглеводородите се отделят от въздуха в адсорберите. Генерацията на студ се осъществява чрез разширяване на газа в турбодетандера. Разделянето на въздуха става в нискотемпературни ректификационни колони, разположени в блока за разделяне.

Всяка инсталация се състои от голямо количество части. Всички те в една или друга степен са подложени на износване. Замяната им е неизбежна в процеса на експлоатация на установката.  Работата на въздухоразделителната инсталация зависи не само от проектната разработка и изпълнение от завода-производител, но и от регулярната и своевременна подмяна на износените части. Необходимите за всяка установка резервни части доставяме в кратки срокове директно от заводите-производители.