Turbodetander
Sovel OOD
г. Варна, България
моб.тел. +359 /88/ 8 924 024
тел. +359 /52/ 610 579
e-mail: sovel@abv.bg
Chlorine Drums

Клапани ПИК

Клапаните ПИК са клапани с пряко действие. Клапаните- смукателни, нагнетателни или комбинирани, са предназначени за управление на процесите на смукание и нагнетание на въздушните и газови бутални компресори, работещи в неагресивни среди.

клапани пикУсловно обозначение на клапаните ПИК: 
ПИК XXX-Y,YZ, където:
ПИК – Прямоточный Индивидуальный Клапан
XXX – присъединителен диаметър (мм)
Y,Y – най-голямата разлика в налягането на клапана  (МПа)
Z – модификация (А или Г), цифра 1 – изпълнение.

Клапаните ПИК са предназначени за въздушни и газови компресори с честота на въртене на вала до 1500 об/мин, при разлика в налягането на клапана до 4 МПа (40 кгс/см2).  Отсъствието на триене при движение на пластините в клапаните позволява монтирането на клапаните в компресори, работещи без смазване на цилиндрите.
Не се препоръчва използването на клапани ПИК там, където се компресират газове с механични примеси и капкова влага, размерът на частиците на които е повече от 0,1 мм; в хладилните и кислородни компресори; в компресори, където въздуха е бил подложен на алкална промивка.

Тип /марка/ на клапана Присъединителен
диаметър, мм
Допустима разлика в налягането, МПа Конструктивно изпълнение
ПИК 110 -0,4 А, АГМ, АЛМ
ПИК 110 -2,5 А, АГМ, АЛМ
ПИК 110 -4,0 А, АГМ, АЛМ
ПИК 125 -0,4 А, АГМ, АЛМ
ПИК 125 -1,0 БМ, БЛМ
ПИК 125 -2,5 А, АГМ, АЛМ
ПИК 125 -4,0 А, АГМ, АЛМ
ПИК 140 -0,4 АЛ
ПИК 140 -2,5 А, АЛ
ПИК 150 -0,4 А, АГМ, АЛМ
ПИК 150 -2,5 А, АГМ, АЛМ
ПИК 155 -0,4 А, АГМ, АЛМ
ПИК 155 -2,5 А, АГМ, АЛМ
ПИК 165 -0,4 А, АГМ, АЛМ
ПИК 165 -2,5 А, АГМ, АЛМ
ПИК 180 -0,4 А, АГМ, АЛМ
ПИК 180 -0,4 АЛ
ПИК 180 -1,6 А, АГМ, АЛМ
ПИК 180 -4,0
ПИК 200 -0,4 А1, А1Г
ПИК 200 -1,6 А1, А1Г
ПИК 220 -0,4 А, АГМ, АЛМ
ПИК 220 -1,6 А, АГМ, АЛМ
ПИК 220 -2,5 А, АГМ, АЛМ
ПИК 220 -4,0 А
ПИК 250 -0,4 А, АГ
ПИК 250 -1,0 А, АГ
ПИК 250 -2,5 А
ПИК 265 -0,4 А, АГ
ПИК 265 -1,0 А, АГ
ПИК 320 -0,4 А, АГ
ПИК 320 -0,6 А, АГ

 виж съставните части на клапан ПИК