Turbodetander
Sovel OOD
г. Варна, България
моб.тел. +359 /88/ 8 924 024
тел. +359 /52/ 610 579
e-mail: sovel@abv.bg
топлообменници

Турбодетандерни агрегати и турбини

Предназначени са за охлаждане на сухия, пречистен въздух или азот и сеизползват във въздухоразделителните установки и установките за втечнен азот.
Охлаждането с помощта на турбодетандер става за сметка на разширение в радиално-осевата турбина с оптимален КПД.

Най-важният възел на турбодетандерния агрегат е радиално-осевата турбина от реактивен тип- това е изделие, изработено с висока степен на точност, работещо на високи обороти, притежаващо висока ефективност и надеждност.

Бързовъртящите се части на турбодетандерите са подложени на контрол и динамичен баланс на прецизионно оборудване.
Експлоатацията на турбодетандерните агрегати в съответствие с изискванията на техническата документация осигурява тяхната високоефективна и надеждна работа през целия експлоатационен срок на въздухоразделителната инсталация.

Технически характеристики на турбодетандерните агрегати
Тип Производителност, кг/час Налягане на входа, МПа Температура на входа, К Налягане на изхода, МПа Маса, кг
ДТ-0,6/4 630 4 173 0,6 195
ДТ-1,3/4 1360 4 173 0,6 240
ДТ-1,5/4 1560 4 173 0,6 240
ДТ-1/0,4 1000 0,3 124 0,03 250
ДТ-1,3/0,5 1300 0,3 124 0,03 250
ДТ-1,8/0,7 1800 0,6 130 0,1 250
ДТ-3,5/0,6 2100-3200 0,6 130 0,14 550
ДТ-1,8/20 1700 20 238 0,6 500
ДТ-4/20 3600 20 100 0,2 1450
ДТ-5/20 5000 20 248 0,6 1450
ДТ-6/20 5300 20 236 0,4 1450

Адиабатния КПД е до 0,8 в зависимост от типа на агрегата.

Диапазон на работните параметри:

Налягане на входа: 0,3 – 20 МПа.

Разход на газ: 300 – 10.000 кг/ч. 

Честота на въртене на ротора 25.000 – 220.000 об/мин.

Резервни части турбина
за ДТ-0,6/4 за ДТ-0,3/4 за ДТ-1,5/4
Турбина КК2010.01.000 КК2010.01.002 КК2010.01.03
Датчик КК2010.00.500 КК2010.00.500 КК2010.00.500
Ротор КК2010.01.100 КК2010.01.100 КК2010.01.200
Лагер КК2010.01.002 КК2010.01.002 КК2010.01.002
Втулка КК2010.01.013 КК2010.01.013 КК2010.01.013
Лагер КК2010.01.024 КК2010.01.024 КК2010.01.024