силикагел
Sovel OOD
г. Варна, България
моб.тел. +359 /88/ 8 924 024
тел. +359 /52/ 610 579
e-mail: sovel@abv.bg
силикагел

Силикагел технически КСМГ и КСКГ по ГОСТ 3956-76

Силикагелът представлява стъкловидни или стъкловидно-матови зърна с овална или сферична форма, представляващи изсушен гел на силициевата киселина с пориста структура и силно развита вътрешна повърхност.
Основно се използва за сушене на въздух, въглероден диоксид, водород, кислород, азот, хлор и др. промишлени газове.
Способността на силикагела да поглъща значително количество вода се използва за сушене на различни течности и особено в случаите, когато дехидратираната течност е слабо разтворима във вода /сушене на халогенирани течности/. Силикагелът се използва и като изсушител при консервация на оборудване, за предпазването му от корозия.
Наред с водата, силикагелите добре сорбират парите на много органични вещества. Това свойство се използва за улавяне на парите на бензина, бензола, етера, ацетона и др. от въздуха, на бензола от коксовите пещи и на бензина от природния газ.
Свойството на силикагелът да поглъща много вещества от течна фаза, се използва при промишленото почистване на различни масла, при почистване от серни съединения и отстраняване на високополимерни смолисти вещества от петрола.

Фирмата ни предлага на пазара две марки силикагел:

- КСМГ – едрозърнест дребнопорест гранулиран силикагел  
- КСКГ – едрозърнест едропорест гранулиран силикагел
Дребнопорестия силикагел се произвежда с добавка от алуминиев оксид за подсилване на здравината:
x SiO2 • y Al2O3 • n H2O

Опаковка:
Силикагелът се опакова в специални полипропиленови торби с полиетиленова вътрешна подплата, КСМГ – по 30 кг.; КСКГ – по 25 кг.
Съхранение: Техническият силикагел се съхранява в сухи, закрити заводски складови помещения, в опаковка.
Гаранционен срок за съхранение:         1 година от деня на производство


Преди използване силикагелът трябва да се изсуши с поток горещ въздух или в сушилен шкаф при 150-180°С в течение на 3-4 часа за отстраняване на адсорбираната влага.
Физико-химически и физико-механически показатели
Наименование на показателя Норма за марката и сорта
КСМГ КСКГ
Висш Първи
Външен вид


Цвят
Стъкловидни прозрачни или матови зърна с овална, сферична или неправилна форма
от безцветен до светлооцветен от безцветен до тъмен с черни включвания
Масов процент на зърната при размер на зърната 2,8-7,0 мм, %, не по-малко от 94 94 94
Механична якост, % не по-малко от 98 94 86
Насипна плътност, г/дм3, не по-малко от 760 720 400
Влагопоглъщаемост, %, не по-малко, при относителна влажност в%:
20
40
60
100


9,5
18,5
30
-


9,0
16,0
25
-


-
-
-
70,0
Масов процент на загубите при изсушаване, %, не повече от 8 10 5