рингови клапани
Sovel OOD
г. Варна, България
моб.тел. +359 /88/ 8 924 024
тел. +359 /52/ 610 579
e-mail: sovel@abv.bg
пластини пик

Рингови клапани

Ринговите клапани са съставени от седло с концентрично разположени отверстия и пръстеновидни канали за преминаването на газа, ограничител на повдигането на пластините с концентрично разположени отвори за преминаване на газа и с канали, които служат като направляващи на пластините. Кухината, образувана от пластината и стените на каналчето играе ролята на газов демпфер, смекчаващ ударите на пластината в седлото и ограничителя, което рязко повишава надеждността на клапана. Детайлите на клапана са закрепени помежду си с шпилки и гайки.

Ринговите клапани са полезни в случаите, когато е невъзможно използването на клапаните ПИК. Най-често се използват в газовите, въздушни и хладилни компресори, със скорост на въртене на коляновия вал до 750 об/мин и спад на налягането до 25 МПа. В зависимост от предназначението на компресора, корпусните детайли на ринговите клапани се правят от чугун, стомана или цветни метали а пластините-от специални висококачествени стомани. За да се обезпечи по-голяма трайност на клапана се използват пластинчати амортисьори.

Условни означения:


Марка на клапана - XYZ, където:

X = В - смукателен, Н - нагнетателен;
Y = К - рингов /кольцевой/, със запорен орган във вид на пръстен;
Z = Т - тип на пружината  (точкова), К - концентрична.

Конструктивно изпълнение на ринговия клапан:

М - материал на корпуса - стомана;
Б – за високоскоростни компресори;
Г - за компресори, компресиращи леки газове /напр. хелий/.
 
Клапани смукателни и нагнетателни рингови с точкови пружини
Тип (марка) на клапана Присъединителен диаметър, мм Допустима разлика на наляганията, МПа Конструктивно изпълнение
ВКТ, НКТ 40 -25,0 М2
ВКТ, НКТ 50 -10,0 М2
ВКТ, НКТ 50 -25,0 М2
ВКТ, НКТ 70 -2,5 В
ВКТ, НКТ 70 -4,0 М1Г, М1Б,
ВКТ, НКТ 70 -10,0 М1, М1С
ВКТ, НКТ 70 -16,0 М1
ВКТ, НКТ 70 -25,0 М1
ВК1, НК1 80 В
ВКТ, НКТ 80 -2,5 В
ВК1, НК1 85 В
ВКТ, НКТ 85 -3,5 В
ВКТ, НКТ 85 -4,0 М2Г, М2
ВКТ, НКТ 90 -6,4 М2
ВКТ, НКТ 90 -16 М2
2ВК1, 2НК1 100 В
ВКТ, НКТ 100 -6,4 М1Б
ВКТ, НКТ 100 -16,0 М1Б
ВКТ, НКТ 100 -25,0 М1
ВКТ, НКТ 110 -1,6 В
1ВК, 1НК 110 -2,5 В
ВКТ, НКТ 110 -2,5 В, М, МК, МКС
ВКТ, НКТ 110 -4,0 М, МГ
ВКТ, НКТ 110 -6,4 М
ВКТ, НКТ 110 -10,0
ВКТ, НКТ 125 -1,6 МГ
1ВК, 1НК 125 -2,5 В
ВКТ, НКТ 125 -2,5 В
ВКТ, НКТ 125 -3,5 В
ВКТ, НКТ 125 -10,0 МБ
6ВК2, 6НК2 125 В
ВКТ, НКТ 130 -2,5
ВКТ, НКТ 140 -4,0 М2
ВКТ, НКТ 140 -16,0 М
ВКТ, НКТ 148 -4,0 В
ВК3, НК3 150 В
ВКТ, НКТ 150 -2,5 В
1ВКТ, 1НКТ 150 -4,0 В
ВКТ, НКТ 155 -4,0 М1Б
ВКТ, НКТ 160 -4,0 В
ВКТ, НКТ 160 -6,4 МБ
ВКТ, НКТ 160 -10,0 М
ВК3, НК3 165 В
ВКТ, НКТ 165 -2,5 В
ВКТ, НКТ 165 -4,0 М
ВКТ, НКТ 175 -4,0 В
ВКТ, НКТ 180 -2,5 МБ
ВКТ, НКТ 180 -6,4 М
ВКТ, НКТ 180 -10,0 М
ВКТ, НКТ 192 -10,0 М1
ВКТ, НКТ 200 -2,5 МБ
ВКТ, НКТ 220 -2,5 М
ВКТ, НКТ 220 -4,0 В, МБ
ВКТ, НКТ 230 -1,6 В
ВКТ, НКТ 250 -4,0 М
ВКТ, НКТ 265 -1,6 В