Turbodetander
Sovel OOD
г. Варна, България
моб.тел. +359 /88/ 8 924 024
тел. +359 /52/ 610 579
e-mail: sovel@abv.bg
plates pic

Пластини ПИК

Пластините ПИК имат зъбчата форма, която напълно съвпада с прорезите в седлата на  клапана ПИК. Това обезпечава добрата плътност на клапана, от което пък зависи работата и сработването на клапана ПИК при натоварване.

Брой пластини в комплект за един клапан
Пластини ПИК 110-0,4 АМ (А, АГМ, АЛМ) 6 бр.
Пластини ПИК 110-2.5 АМ (А, АГМ, АЛМ) 6 бр.
Пластини ПИК 125-0,4 АМ (А, АГМ, АЛМ) 7 бр.
Пластини ПИК 125-2.5 АМ (А, АГМ, АЛМ) 7 бр.
Пластини ПИК 125-0,4 БМ (Б) 8 бр.
Пластини ПИК 125-1,0 БМ (Б) 8 бр.
Пластини ПИК 150-0,4 АМ (А, АГМ, АЛМ) 8 бр.
Пластини ПИК 150-2,5 АМ (А, АГМ, АЛМ) 8 бр.
Пластини ПИК 155-0,4 АМ (А, АГМ, АЛМ) 9 бр.
Пластини ПИК 155-2,5 АМ (А, АГМ, АЛМ) 9 бр.
Пластини ПИК 165-0,4 АМ (А, АГМ, АЛМ) 10 бр.
Пластини ПИК 165-2,5 АМ (А, АГМ, АЛМ) 10 бр.
Пластини ПИК 180-0,4 АМ (А, АГМ, АЛМ) 12 бр.
Пластини ПИК 180-1,6 АМ (А, АГМ, АЛМ) 12 бр.
Пластини ПИК 220-0,4 АМ (А, АГМ, АЛМ) 14 бр.
Пластини ПИК 220-1,6 АМ (А, АГМ, АЛМ) 14 бр.