Turbodetander
Sovel OOD
г. Варна, България
моб.тел. +359 /88/ 8 924 024
тел. +359 /52/ 610 579
e-mail: sovel@abv.bg
Chlorine Drums
Бутилки за спасителни салове
Хидравличен обем
/л/
Външен
диаметър
/мм/
Тестово налягане
Р /бар/
Вдлъбнато
дъно
Изпъкнало
дъно
1,7 102 200 Х
2 102 200 Х
2,3 102 200 Х
2,7 100 200 Х
2,7 114,3 200 Х
3 102 200 Х
3,5 114,3 200 Х
4 114,3 200 Х
5 139,7 200 Х
5,4 139,7 200 Х
6 139,7 200 Х
6,7 139,7 200 Х
7 139,7 200 Х
8 171 200 Х
10,7 139,7 200 Х
15 178 200 Х
16 178 200 Х
18,75 178 200 Х
20 178 200 Х
20 204 200 Х
24 229 200 Х
27 204 200 Х
33,4 204 200 Х