Turbodetander
Sovel OOD
г. Варна, България
моб.тел. +359 /88/ 8 924 024
тел. +359 /52/ 610 579
e-mail: sovel@abv.bg
Chlorine Drums
Пожарогасители
пожарогасител Хидравличен обем,V, л Външен
диаметър
D,мм
Изпитателно налягане
P, бар
Височина
L, мм
Маса нето
m, кг
Вдлъбнато дъно Изпъкнало дъно
2,7 102 300 452 3,7 Х
2,7 108 250 415 3,6 Х
3 102 300 493 4,1 Х
6,7 139,7 250 565 6,8 Х
6,7 139,7 300 560 7,5 Х
6,7 139,7 300 565 6,5 Х
8 139,7 250 665 8,3 Х
8 139,7 300 660 9,1 Х
8 178 250 450 10,5 Х
10,7 139,7 300 870 10 Х
13,4 139,7 250 1060 14,3 Х
13,4 139,7 300 1055 15 Х
40 204 250 1505 42 Х
40 267 250 940 50 Х
67,5 267 300 1485 82 Х
67,5 267 250 1490 82 Х