Turbodetander
Sovel OOD
г. Варна, България
моб.тел. +359 /88/ 8 924 024
тел. +359 /52/ 610 579
e-mail: sovel@abv.bg
Chlorine Drums

Бутилки високо налягане

Използват се за съхранение и транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове.

Дъното може да е вдлъбнато или изпъкнало. Тялото на бутилките е изпълнено от безшевни стоманени тръби, които са произведени от сертифицирани производители. Бутилката претърпява множество проверки за качество и се контролира на всички етапи от производството- ултразвукови, хидравлични тестове, контрол на вътрешни и външни повърхнини и др.

Маркировката е по европейските изисквания. Бутилките притежават всички необходими документи за директно въвеждане в експлоатация.

Външен диаметър, мм: 83-267

Хидравличен обем, л: 0,74 до 80,0

Изпитателно налягане, бар: 250 до 400 (60 за ацетилен)